ICEPS Oleg Slatina

 

Oleg Slatina, predsednik i prof.dr Srđan Stojanović, direktor ICEPS-a, potpisali Ugovor o saradnji u prostorijama ICEPS-a na Novom Beogradu.

Sastanku su takođe prisustvovale i Andrijana Miladinović, potpredsednica ESN Beograd i Marija Papić, šef Službe za međunarodne odnose ICEPS-a. Prednosti ove saradnje će biti obostrane, dok će najveći benefit imati međunarodni studenti koji dolaze na studije u Srbiju, odnosno na ICEPS.

Pre dolaska u Srbiju svaki međunarodni student ICEPS-a biće uparen sa domaćim studentom, članom ESN-a, takozvanim „buddy-em“. Individualnim pristupom buddy će pomoći studentu da popuni papire za prijavu legalnog boravka u Srbiji, pronađe odgovarajući smeštaj i integriše se u lokalnu zajednicu kroz brojne zabavne, edukativne, sportske i druge vrste aktivnosti koje organizuje ESN Beograd.

Pored toga, Ugovorom o saradnji predviđeno je da ICEPS svakom međunarodnom studentu obezbedi ESN karticu (ESN Card) kojom će moći da ostvari razne popuste ne samo u Srbiji, već i u celoj Evropi!

ESN će takođe podržati lokalne studente promovišući mogućnosti za mobilnost i deleći lične priče Erazmus+ alumnista kako bi podstakli studente da naprave prvi korak ka najboljem iskustvu tokom godina studija.

Više o ICEPS-u možete saznati na www.international.iceps.edu.rs.