Dana 16. maja 2021. godine, ESN Novi Sad, uz podršku Evropske unije, odnosno kroz projekat #EUZATEBE, organizovao je događaj The Danube Sunset Cruise.

Vožnja je imala akcenat na podizanju svesti o životnoj sredini i njenoj zaštiti. Od kapetana broda, učesnici ovog događaja mogli su da čuju nešto više o Dunavu i okolini, kao i o biljnim i životinjskim vrstama koje nastanjuju samu reku i njenu obalu. Kada je brod isplovio sa vrha Ribarskog ostrva, kapetan broda je prisutnima pričao o reci, flori i fauni koja nastanjuje Dunav i njegovo priobalje: ,,Dunav u Srbiju ulazi na 1488. kilometru, na tromeđi Srbije, Mađarske i Hrvatske. Kroz Srbiju protiče 588 kilometara. Reka i njeno priobalje staništa su raznovrsnim biljnim i životinjskim vrstama. Tako je u Dunavu i njegovim plavnim područjima zabeleženo prisustvo 46 vrsta riba, od kojih je najviše iz familije štuka, šarana, soma, grgeča. Od vodozemaca i gmizavaca zastupljene su različite vrste žaba, guštera, barskih kornjača i dr. Obe obale Dunave bogate su šumskom vegetacijom, a zastupljene su bademaste lipe, bele vrbe i topole. U rukavcima Dunava nalaze se beli i žuti lokvanj, kao retke florne vrste. Takođe, evidentirani su uzorci pataka, galebova, brojnih grabljivica i ptica pevačica, od kojih su mnoge u status retkosti. Izmena prirodne sredine izazvala je nestajanje nekih životinja i ptica, kao što su ris, dabar, pelikan.”

Ipak, jedna od najlepših reka u Evropi ima veliki problem sa zagađenošću, kojoj doprinose divlje deponije, otvoreni kanalizacioni sistemi i izostanak prečišćivača za otpadne vode. Sve navedeno utiče na smanjenje biljnih i životinjskih vrsta i preti da neke od njih budu potpuno iskorenjene sa ovog područja. Zbog svega ovoga, izuzetno je bitno podizati svest o očuvanju reke, kao i flore i faune koje su njen sastavni deo. Poruka koju smo mogli izvući nakon ovog događaja je da sačuvamo naše reke i spasemo životnu sredinu. Reke su izvor života i njihovo zagađenje ima dalekosežne posledice!  

Na samom kraju ovog događaja, imali smo priliku da posmatramo zalazak sunca na čuvenoj Novosadskoj kapiji

Događaj je organizovan uz poštovanje svih epidemioloških mera koje su u tom trenutku bile propisane od strane Vlade Republike Srbije. 

Milica Radojičić