1 Početak 2 Opšte informacije 3 Prethodno iskustvo 4 Kraj

Uvod

Studentske mobilnosti odnosno razmene predstavljaju boravak studenata na visokoškolskoj ustanovi van svog matičnog univerziteta, kao i van svoje matične zemlje, na određeni vremenski period. Nakon okončane studentske mobilnosti, studenti se vraćaju na svoju matičnu visokoškolsku ustanovu, gde se njihova postignuća pri inostranim institucijama vrednuju i prepoznaju u okviru njihovih matičnih institucija.

Ova anketa ima za cilj da ispita motivaciju studenata za učešće u programima međunarodne studentske razmene, njihova iskustva ukoliko su već učestvovali u takvim programima, te njihovu spremnost na ulaganje u lokalnu zajednicu i nameru za napuštanje Srbije. Uz podatke prikupljene ovom anketom, možemo efikasnije da usmerimo aktivnosti Erazmus studentske mreže u Srbiji i visokoškolskih institucija i tako pomognemo većem broju studenata da donesu informisanu odluku o odlasku na razmenu i da pružimo podršku onim studentima koji su se na taj korak već odlučili. Učešće u anketi je anonimno i poverljivo, što znači da će svi podaci biti analizirani samo u zbirnom
obliku, kao i da nije moguće povezati Vaše odgovore sa Vašim identitetom.

Unapred Vam hvala na izdvojenom vremenu!