Studiranje u inostranstvu pomaže studentima da se razviju i lično i profesionalno, istovremeno omogućavajući im da rade na sebi i svojoj zapošljivosti. Erazmus studentska mreža želi da pomogne studentima iz društveno ugroženih grupa da razviju svoj potencijal i imaju mogućnost učestvovanja u Erazmus+ programu. 

Da bismo to mogli da uradimo, moramo da znamo sa kakvim izazovima se omladina susreće u vezi sa studiranjem u inostranstvu, ali na žalost ne postoji dovoljno podataka o pristupačnosti trenutnog programa i kakve mere moraju biti usvojene da bi se pristup i učestvovanje poboljšali. Tako se rodila ideja za anketu Društvena inkluzija i učestovanje u mobilnosti (Social Inclusion and Engagement in Mobility) za sve studente i osoblje univerziteta. 

Kroz ovaj istraživački rad želimo da analiziramo koliko je raznolika grupa ljudi koja učestvuju u Erazmus+ programu da bismo najbolje ocenili da li studenti iz društveno ugroženih grupa učestvuju u mobilnosti i imaju drugačiji tretman i iskustvo od svojih vršnjaka. 

 

Određeni delovi istraživanja će se fokusirati na bolje razumevanje demografije učesnika, kao i traženjem odgovora na sledeća pitanja:

  • Sa kojim izazovima su se studenti susreli pre, tokom i nakon mobilnosti u vezi sa finansijama, sistemom podrške, integraciji na kampusu i diskriminaciji?
  • Šta ih je motiviše ili šta ih je sprečilo da odu na razmenu?
  • Kakav je uticaj razmena imala na njihov lični i profesionalni razvoj?

 

Rezultati projekta će dovesti do boljeg razumevanja barijera i uslova za mogućnost mobilnosti za studente, osiguravajući više pristupa svim studentima bez obzira na barijere. Anketa za osoblje univerziteta će dovesti do smernica za unapređenje podrške studentima koji žele da odu u inostranstvo da studiraju. Više informacija o projektu možete ponaći na SIEM vebsajtu.


Ko može da popnuni anketu?

  • Studenti koji su išli na bilo kakvu vrstu mobilnosti (akademska razmena, omladinska razmena, European Solidarity corps projekat, Europski volonterski servis, i sl.)
  • Studenti koji nisu išli na bilo kakvu vrstu mobilnosti.
  • Pojedinačni članovi univerzitetskog osoblja i kolega koji rade sa internacionalnim studentima.