U drugoj sedmici maja, grad na severu Srbije koji ponosno nosi titulu mladinske prestonica Evrope za 2019. ugostio je grupu od oko 30 mladih ljudi iz 10 različitih zemalja van Evropske unije, na treningu finansiranom od strane ESAA-e.


 

Simbolično nazvan STRONGER, događaj je bio usredsređen na poboljšanje omladinskog i studentskog angažmana u cilju podsticanja aktivizma mladih i multikulturalnog razmišljanja. Obuka je imala za cilj ne samo definisanje prepreka za internacionalizaciju i volontiranje, već i povezivanje mladih ljudi iz zemalja zapadnog Balkana, istočnog partnerstva i Rusije, razbijanje kulturnih barijera između njih i zajedničko djelovanje sa cijem utvrđivanja sličnosti i razlika između njihovih iskustva.

 

Sam trening je deo većeg projekta ESN-a pod istim nazivom, koji se fokusira na jačanje omladinskih organizacija u zemljama van Evropske unije, sa fokusom na internacionalizaciju i mobilnost studenata. U sklopu projekta, ESN sprovodi istraživanje na gorepomenutu temu, a upitnik možete naći na ovom linku.

 

Nakon prvog dana, koji je bio rezervisan za upoznavanje učesnika jednih sa drugima kao i grada Novog Sada, učesnici su proveli drugi dan definišući šta je za njih angažman mladih i internacionalizacija, nakon čega su imali priliku da učestvuju u Danu Evrope, u organizaciji Novog Sada 2021, Evropske prestonice kulture, u sklopu njihovog mesečnog projekta Budućnost Evrope. Tu su imali priliku da učestvuju u diskusijama na teme kao što su Mobilna Evropa i Putovanja, Buduća radna mesta za Evropu, Inkluzivna Evropa, itd.

 

 

Trećeg dana obuke, učesnici su bili ohrabreni da prepoznaju, kroz veoma uzbudljivu simulaciju, široki opseg barijera sa kojim se suočavaju u okruženjima u kojima rade i njihov uticaj na angažovanje mladih i internacionalizaciju. Potom su procenili koje su barijere prisutne u njihovim zemljama, regionima i njihovim organizacijama. Za učesnike je bilo veoma oslobađajuće ne samo govoriti o mnogim preprekama sa kojima se suočavaju jer dolaze iz zemalja koje nisu članice EU, već i da ih drugi učesnici razumeju jer su imali iste ili slične probleme.

 

Da bi bolje došli do potencijalnih rešenja za neka od ovih pitanja, organizovali su Otvoreni prostor, sa različitim stanicama za diskusije o različitim temama; od manjih, kao što su kako prevazići strah od učestvovanja u bilo kom obliku studentske mobilnosti; do većih, kao što su kako efikasno kroz volontiranje zagovarati za mlade.
 

 

Tokom Otvorenog prostora, učesnicima su se pridružili predstavnici Krovne organizacije mladih Srbije,  OPENS-a i  Western Balkans Alumni Association, koji su podelili svoj mišljenja o nekim od preprekama koje su identifikovane, kao što su nedostatak finansijskih sredstava, održivost i priznavanje volontiranja.

Poslednji dan je bio kratak i fokusiran na gledanje u budućnost. Razmišljajući o svemu o čemu se raspravljalo prethodnih dana, učesnici su imali vremena da pažljivo razgovaraju i planiraju ono što im sledi i koje znanje će vratiti u svoje lokalne  zajednice.

 

Ceremonija zatvaranja bila je puna pomešanih osećanja, ali je pokazala koliko takvi događaji imaju moć da povežu ljude uprkos njihovim razlikama. Četiri dana bilo je više nego dovoljno da ova grupa mladih napravi važne korake napred i kao pojedinci i kao mladi aktivisti.

 

 


Autor: Nikolina Đurić

Fotografije: Zrnika Trusić