Volonteri Erazmus studentske mreže Novi Sad su 21. jun 2019. godine proveli u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu na svečanosti primajući priznanja za podršku u realizaciji dolazne i odlazne studentske mobilnosti u okviru Erazmus+ programa.

 

Za njihove doprinose, ukupno 39 studenata nagrađeno je zahvalnicom Univerziteta, u kategorijama volonter (22), volonter i Buddy (12) i Buddy (4), a sama organizacija je takođe dobila priznanje za prethodnih 12 godina rada na polju akademske mobilnosti. Priznanja Univerziteta u Novom Sadu zajednički su uručili rektor Jakšić i prorektor Madić.

 


Izvor: ESN Novi Sad

 

„Internacionalizacija je danas jedan od ključnih faktora opstanka i razvoja univerziteta“, istakao je ovom prilikom rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dejan Jakšić, zahvalivši se studentima volonterima za dosadašnji doprinos.

 

Ovakav čin priznavanja zasluga se prvi put dešava u Republici Srbiji van volontera samog univerziteta. Predsedica ESN Novi Sad, Una Galečić, je istakla da je ovim “učinjeno da naš rad postane mnogo prepoznatljiviji i cenjeniji ne samo u okviru samog Univerziteta, već i šire“.

 

Ona je posebno istakla značaj svakodnevnog rada i zalaganja velikog broja studenata u realizaciji aktivnosti Erazmus studentske mreže i šire. Aktivizam i volontiranje pružaju ljudima priliku da uče van granica formalnog obrazovanja i razvijaju veštine na sopstven način dok pridonose ljudima oko sebe. Priznavanje ovakve vrste truda i angažovanja u lokalnoj zajednici ima potencijal da preokrene ideju o volonterizmu u Srbiji i pokrene širi razgovor o vrednosti omladinskog aktivizma. Takođe je istakla da ESN zalaganjem i ulaganjem vremena svojih volontera stvara ne samo aktivne građane, već i pripadnike Erazmus generacije i budućnosti.

 


Izvor: ESN Novi Sad

„Entuzijazam koji ste demonstrirali kroz učešće u aktivnostima mobilnosti studenata je zaista vredan divljenja“, poručio je rektor Jakšić. Studente je takođe pozdravio prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Dejan Madić koji je istakao da je vrednost univerziteta koliko u kurikulumu i profesorima, toliko i u samim ljudima.

 

Nacionalni predstavnik ESN Srbija Maksim Karanović rekao je da Erazmus studentska mreža Novi Sad radi već 12 godina na polju obrazovanja i da je ovo velik korak unapred. Karanović je takoše uručio zahvalnicu zbog dobre saradnje Univerzitetu uz želje da se to nastavi i u budućnosti i da ovo posluži kao dobar primer drugim visokoškolskim obrazovnim institucijama u Republici Srbiji.

 


Izvor: ESN Novi Sad

 


Autor:
Nađa Jovičin