Nakon više od dve godine konsultacija, Erazmus studentska mreža objavila je #ErasmusUpgrade Manifest koji sadrži 13 preporuka za poboljšanje naslednika programa Erazmus+. Dokument je predstavljen na konferenciji za novinare sa predstavnicima Evropske komisije, koja je bila emitovana na Facebook stranici ESN-a.

 

Manifest nastoji da dopre do svih onih koji su uključeni  u konceptualizaciju i implementaciju Erazmus+ programa, posebno evropskih institucija, državnih vlasti, institucija visokog obrazovanja i učesnika u programu. Sadržaj Manifesta je u osnovi stavova Erazmus studentske mreže na međunarodnom i nacionalnom nivou, a u kontekstu predstojećih rasprava o finansiranju i obliku narednog izdanja Erazmus+ programa..Izvor: ESN International

Erazmus studentska mreža želi da se poveća DOSEG programa, kako u Evropi tako i širom sveta, koristeći masovne medije i nove digitalne alate. Preporučujemo da se primene ojačane i inkluzivne USLUGE PODRŠKE za bolje suočavanje sa društvenim izazovima i opremanje učesnika veštinama koje su im potrebne da bi se uspešno nosili sa izazovima 21. veka. IMPLEMENTACIJU I UPRAVLJANJE programom treba poboljšati standardizacijom procesa mobilnosti i uvođenjem digitalnih alata za smanjenje birokratije i  papirologije. Zahtevamo puno PRIZNAVANJE ISHODA MOBILNOSTI kroz bolju komunikaciju, sprovođenje “okvira mobilnosti” i "integrisanog Erazmus+ pristupa" za studiranje i rad. Krajnje, ESN traži povećanje budžeta za unapređenje kvaliteta, veći doseg i transparentnost kako bi se unapredlili procesi uključivanja studenata iz osetljivih grupa, pružanje nacionalne podrške mobilnosti, te praćenje i izjednačavanje broja dolazećih i odlazećih studenata.

 

"Erazmus+ program je jedan od najvećih uspeha Evropske unije. Učesnici programa osećaju veću pripadnost Evropi, bolje razumeju svoje mesto u društvu i razvijaju više veština od svojih vršnjaka. Sve ovo zajedno ih čini pravim ambasadorima Evropske unije i njenih vrednosti. Imajući to na umu želimo da vidimo povećanje uspešnosti programa, što je i dovelo do toga da ESN predstavi  ove preporuke u obliku manifesta ". - Žoao Pinto, predsednik Erazmus studentske mreže.


Izvor: ESN International

#ErasmusUpgrade je sproveden u okviru ključne aktivnosti 3 struktuiranog dijaloga sa donosiocima odluka u projektu za mlade, sa podacima prikupljenim putem online upitnika sa preko 1000 odgovora, konsultacijama uživo sa volonterima ESN-a iz svih 40 zemalja članica i doprinosom Kancelarija za međunarodne odnose. Rezultati konsultacija su razmatrani sa donosiocima odluka uključenim u reviziju programa Erazmus+ tokom događaja koji je okupio predstavnike iz 25 evropskih zemalja, uključujući i države članice ESN-a koje nisu članice EU. Projekat je organizovan zajedno sa ESN Belgijom i finansiran od strane JINT-a, Flamanske nacionalne agencije za mlade.