[SKROLL DOWN FOR ENGLISH]

ESN BelUPgrade i EU Info centar vas pozivaju na Erasmus UPgrade konferenciju čija je glavna tema studentska mobilnost i implementacija Erazmus+ programa u Srbiji i drugim zemljama Evrope. Pored toga, u toku konferencije imaćete priliku da saznate i nešto više o samom Erazmus+ programu, CEEPUS programu i Erazmus studentskoj mreži. Čućete iskustva studenata koji su prošli kroz program razmene i imaćete priliku da učestvujete u debatama na temu benefita i uticaja Erazmus+ programa. Pratite nas za više informacija, a više o samom sadržaju konferencije pogledajte na zvaničnoj agendi: https://goo.gl/QJYAsl

Radni jezik konferencije biće engleski jezik zbog stranih učesnika. Za učešće na konferenciji prijavite se na: http://bit.ly/2eQSYuE 

Događaj je finansiran od strane ESAAeu i podržan od strane Krovna Organizacija Mladih Srbije

-------------------------------------------------------------------------------

ESN BelUPgrade and EU Info centar have the pleasure to invite you to Erasmus UPgrade Conference which aims to raise awareness about the professional and educational benefits that Erasmus+ brings to its participants and to promote Erasmus+ Programme. You will have the chance to find out more about Erasmus+ Programme, CEEPUS Programme and Erasmus Student Network. You will hear experiences of students who have undertaken the exchange program and get the chance to participate in a debate on the topic regarding benefits and impact that Erasmus+ programme has on its participants. 
Follow us for more updates and the official agenda of the conference can be found here: https://goo.gl/QJYAsl

Working language of the conference will be English due to the presence of international guests. To participate in conference, please, fill in this form: http://bit.ly/2eQSYuE 

Conference is sponsored by ESAAeu and supported by Krovna Organizacija Mladih Srbije.